მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

ინტელექტთამაშში გამარჯვებული სტუდენტებისთვის სიგელების გადაცემა

6 მარტს კოლეჯის კარიერის მართვის და პროფორიენტაციის სპეციალისტის წარდგინებით წარჩინების სიგელები გადაეცათ სტუდენტურ ინტელექთამაშში გამარჯვებული გუნდის – “ახალი სიცოცხლე”- წევრებს ნომინაციით- “გამარჯვებული ინტელექტუალი” …. კოლეჯი კიდევ ბევრ წარმატებას უსურვებს თავის ინტელექტულალ სტუდენტებს