სასწავლო პროცესის შეზღუდვის შესახებ

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის ბრძანების თანახმად 2020 წლის 14 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე სასწავლო პროცესი 6 დიდ ქალქში- მათ შორის რუსთავს – შიზღუდება და აძლებლობის შემთხვევაში გადაინაცვლებს ონლაინ-რეჟიმში ან განახლდება საკობტატო რეჯიმში 1 ოქტომბერს. კოლეჯი “არსის” პროფესიულ სტუდენტებს 15 ოქტომბრიდან გეცნობებათ პროგრამის შესაბამისი განრიგების შესახებ. / კოლეჯის ადმინიტრაცია. 12.09.2020/

პროგრამის დამატება

კოლეჯმა “არსმა” პროგრამის დამატების პროცედურის ფარგლებში ახალი საგანამანათლებლო პროგრამა – ფარმაცია / სააფთიაქო/ წარადგინა / 18.08.2020/

თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენა

კოლეჯმა “არსმა” თვითშეფასების წლიური აგარიში წარდაგინა, რომელიც ახალი საავტორიზაციო სტანდრეტების შესრულების პირობების დეტალურ სურათს ასახავს 5 კატეგორიის / სტანდარტის მიხედვით / 31.07.2020/

არსის სსაერთიფიკატო პროგრამებზე მიღება

კოლეჯი „არსის“ სასერთიფიკატო სასწავლო პროგრამები 2020- 2021 სასწავლო წლისთვის                              სწავლის დაწყების თარიღი- 07.09.2020 პროგრამის დასახელება – კომპიუტერული საოფისე პროგრამები პირობები: შეასწავლოს ყველა ძირითადი კომპიუტერული პროგრამა: ms.windows, ms.word, ms.excel, pouerpoint; inernet explorer; ბუღალტრული აღრიცხვა: თანამდეროვე ბუღალტრული აღრიცხვის პროცესების შესწავლა საერთაშორისო სტანდარტით; საქართველოს საგადასახადო სისტემისა და დაბეგვრის ძირითად სისტემებში გარკვევა; ნებისმიერი სახის მეწარმე-სუბიექტის ბუღალტრული სპეციფიკის შესწავლა; […]

მიღების გამოცხადება საექთნო საქმის პროგრამაზე

საზოგადოებრივი კოლეჯი   „არსი“  აცხადებს  მიღებას  2020–2021  სასწავლო  წლისათვის  პროფესიულ პროგრამაზე: 2.საექთნო საქმე   / საექთნო განათლება/ პროგრამის  დასახელება- საექთნო საქმე /საექთნო განათლება/ პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა-180 კრედიტი /არაქათულენოვანთათვის 210 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად- სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი დოკუმენტების  მიღების  ვადა- 12.11.2020 სწავლის დაწყების თარიღი- 23.11.2020 წლის მისაღები კვოტა- 14 სტუდენტი წარმოსადგენი დოკუმენტები- 1.პირადი განცხადება.2. პირადობის  […]

მიღების გამოცხადება საფინანსო სერვისების პროგრამაზე

                                                    საზოგადოებრივი კოლეჯი   „არსი“  აცხადებს  მიღებას  2020–2021  სასწავლო  წლისათვის  პროფესიულ პროგრამაზე: 1.საფინანსო სერვისები   პროგრამის  დასახელება- საფინანსო სერვისები პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა-51 კრედიტი /არაქართულენოვანთათვის 66 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად- საბაზო განათლების საფეხური/ დამატებითი წინაპირობა  : არანაკლებ 17 წელი დოკუმენტების  მიღების  ვადა- 12.11.2020 სწავლის დაწყების თარიღი- 23.11.2020 წლის მისაღები კვოტა- 16 სტუდენტი წარმოსადგენი დოკუმენტები- 1.პირადი (არასარულწლოვანი  პირის  […]

სასწავლო პროცესის აღდგენა

6 ივლისს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში-საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად- სასწავლო პროცესი განახლდება; კოლეჯი  „არსი“ განაახლებს სასწავლო პროცესს კოლეჯის დირექტორის მიერ დადგენილი პროფესიულ სტუდენტთა ნაკადის მართვის N 1-16 ბრძანების შესაბამისად.

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

კორონა ვირუსის პრევენციასთან დაკავშირებით კვლავ დროებით გადაიდო სასწავლო პროცესი; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან სწავლი განახლების ახალი ვადის გამოცხადებისთანავე კოლეჯ „არსში“ ახალი რეჯიმით განახლდება სწავლება თითოეულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, შესაბაისად გახანგრძლივდება პროგრამის პერიოდის საზაფხულო მონაკვეთის დატვირთვის ხარჯზე; მანამდე კი გისურვებთ ჯანმრთელობას, მშვიდობას და სულიერ სიმშვიდეს! 16.03.2020

სასწავლო პროცესის დროებითი შეჩერების შესახებ

ძვირფასო სტუდენტებო, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ასევე, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების საფუძველზე, კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, კოლეჯ „არსში“ სასწავლო პროცესი  შეჩერდება მიმდინარე წლის  16 მარტამდე.

1 წლიანი სამოქმედო გეგმა

კოლეჯი „არსის“ ადმინისტრაციის და მრჩეველთა საბჭოს ნაყოფიერი შრომის შედეგად დასრულდა კოლეჯი განვითარების 1 წლიან გეტგმაზე მუშაობა; კოლეჯმა შეიმუშავა განვითარების ოპტიმალური გეზი.