მოტივაციური გასაუბრება

კოლეჯი “არსის” “საფინანსო სერვისების” პროგრამაზე დარეგისტრირებულ პირთა საურადღებოდ! – “საფინანსო სერვისების” საბაზო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება 2023 წლის 29 სექტემბერს! აპლიკანტებს კონკრეტული პირობები ეცნობებათ დამატებით!

პროფესიული ტესტირება

უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრირებულ პირთა საყურადღებოდ! საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების მიხედვით განისაზღვრა 2023 წლის 23 და 24 სექტემბერი; ჯანდაცვის პროფილის პროგრამის რეგისტრანტებისთვის ტესტირება ქიმია- ბიოლოგიაში ჩატარდება 23 სექტემბერს!

საზაფხულო არდადეგები

კოლეჯი “არსის” სასწავლო ჯგუფებისთვის 2023 წლის 04 სექტემბრამდე გამოცხადდა საზაფხულო არდადეგები

რეავტორიზაცია ახალი ვადით

2023 წლის 11 აგვისტოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტლებით კოლეჯ “არსს” 6 წლის ვადით გაუხანგრძლივდა ავტორიზაცია!

ლიბერთი ბანკის ტრენინგ-ცენტრმა კოლეჯის სტუდენტებს უმასპინძლა

კოლეჯი”არსის” საფინანსო სერვისების სტუდენტებს პარტნიორმა ორგანიზაციამ- “ლიბერთი ბანკის” ტრენინგ-ცენტრმა უმასპინძლა; ბანკის ტრენენრმა საინტერესო აქტივობები შესთავაზა კოლეჯის სტუდენტებს, რასაც დიდი სიხალისით გაართვეს თავი მონაწილეებმა; ჩვენი პარტნიორი ბანკი “ლიბერთი ბანკი” მუდმივად ზრუნავს პარტნიორი კოლეჯის სტუდენტების აქტიური ჩართულობისთვის სამომავლო პროფესიის უკეთ დასაუფლებლად!

2023 წლის მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია 22 მაისს დაიწყება და 10 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება! პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველმა პირებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ პორტალზე – www.vet.emis.ge კოლეჯი „არსი“ მიღებას აცხადებას 3 პროფესიულ პროგრამაზე- სრული სახელმწიფო დაფინანსებით: 1.  საექთნო  საქმე ( მიღების წინაპირობა- სრული ზოგადი განათლება; ტესტირება- ქიმია- ბიოლოგიაში) 2. ფარმაცია ( მიღების წინაპირობა- სრული ზოგადი განათლება; ტესტირება- […]

კოლეჯს „ლიბერთი ბანკის„ წარმომადგენლები სტუმრობდნენ

16 მაისს კოლეჯი არსის საფინანსო სერვისების სტუდენტებს “ლიბერთი ბანკის” წარმოამდგენლების ესტუმრნენ; ბანკის წარმომადგენლებმა სტუდენტებს მიაწოდეს ინფორმაცია ბანკის და დასაქმების პერსპექტივების შესახებ, ასევე კარიერული განვითარების შესაძლებლობებზე. აღსანიშნავია, რომ საფინანსო სერვისების პროფესიული განათლების მქონე პირების კომპეტენცია სრულად აკმაყოფილებს საბანკო/საფინანსო დარგის მოთხოვნებს დამწყებ პოზიციებზე, შესაბამისად ლიბერთი ბანკი, როგორც ერთ-ერთი მსხვილი დამსაქმებელი მხარს უჭერს პროფესიულ სასწავლებლებს.

საფინანსო სერვისების პროფესიულ პროგრამაზე შუალედური შეფასება ჩატარდა

კოლეჯი „არსის“ საფინანსო სერვისების პროფესიულ პროგრამაზე შუუალედური შეფასება ჩატარდა; სტუდენტემა დარგის წარმომადგენელი კომისიის წინაშე თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების დემონსტრირება მოახდინეს; კომისია კმაყოფილი დარჩა საფინანსო სერვისების სტუდენტების მომაზადების ხარისხისთ; მადლობა ლიბერთი ბანკს პარტნიორობისთვის

სტუმრად მარნეულში ჯეოჰისპიტალსის საექთნო სპეციალიზაციის სასწავლო ცენტრის ჩამოყალიბებაზე

პარტნიორობის ფარგლებში კლინიკების ქსელმა „ჯეოჰოსპიტატალსმა“ კოლეჯი არსის ადმინიტრაცია მიიწვია მარნეულში საექთნო სპეციალიზაციის სასწავლო ცენტრის ჩამოყალიბების პრეზენტაციაზე; პროგრამა დაფინანსებულია USAID -მიერ  და წარმოადგენს პროექტს – დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისათვის’’

მიღება „სალაროს ოპერაციების განხორციელების“  პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

კოლეჯი „არსი“ იწყებს ახალი პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელებას: „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“  პირობები: სწავლის ხანგრძლოვობა- 8 კვირა დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება / მინიმალური ასაკი- 17 წელი პროგრამის მიზნები – პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა შეძლოს სალაროს ოპერაციების განხორციელება – სალაროს გახსნის პროცედურების განსაზღვრა; სალაროს ნაშთის გამოყვანა’ სალარო დახურვისა და კონტროლის პროცედურების განხორციელება; სალაროს საბუთების შექმნა; ეროვნული და უცხოური […]