მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

2022 წლის 02 მაისდან იწყება რეგისტრაციის პროცესი პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთათვის; კოლეჯი არსი სამ პროფესიულ პროგრამაზე იწვევს აპლიკანტებს: 1 საექთნო საქმე 2.ფარმაცია / სააფთიაქო/ 3. საფინანსო სერვისები; რეგიტრაციის პროცესი წარიმართება www.vet.emis.ge პლატფორმის საშუალებით და გაგრძელდება 22 აგვისტომდე; კოლეჯი არსის პროგრამების შესახებ აღწერილობები იხილეთ „საგანმანათლებლო პროგრამების“ ჩამონათვალში

გერიატრიული ასისტენტის პროფესიული მომზადების პროგრამა

კოლეჯმა „არსმა“ დაიმატა „გერიატრიული ასისტენტის“ მოკლევადიანი მომზადების პროგრამა ; პროგრამა განკუთვნილია სრული ზოგადი განათლების მქონე 18 წელს ზემოთ ასაკის პირებისთვის; პროგრამის ათვისების შემდეგ შესაძლებელია დასაქმება საზღვარგარეთ ასაკოვანთა მომვლელის სერვისის მიღებით დაინტერესებულ ქვეყნებში;

ჰუმანიტარული ტვირთის მობილიზება უკრაინელების მხარდასაჭერად

თანადგომის აქციით უკრაინელების მხარდასაჭერად კოლეჯი არსის პერსონალმა და პრიფესიულმა სტუდენტებმა ფულადი რესურსის და ჰუმანიტარული ტვირთის მობილიზება უმოკლეს დროში მოახდინეს და სამხარეო ადმინისტრაციას გადასცეს უკრაინის მოსხლეობისთვის დასახმარებლად!  თანადგომა და სიყვარული გადაარჩენს სამყაროს!

ტრენინგი კოლეჯის პროფესიული განათლების პედაგოგებისთვის

2022 წლის 22 იანვარს კოლეჯი არსის პროფესიული მასწავლებლების მეთოდური შეხვედრა- ტრენინგი-  შედგა; შეხვერის თემა ეხებოდა – სწავლა- სწავლების მეთოდებს კომპტენციებზე დაფუძნებული სასწავლო პროცესის ფორმატში/ ასევე გამოცდილებების ურთიერთგაზიარების საკითხებს; შეხვედრას გაუძღვა კოლეჯის ხარისხისმართვის მენეჯერი; არსის პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა აქტიურად წარმოადგინეს საკუთარი გამოცდილება და იმსჯელეს სამომავლო მეთოდური სიახლების დანერგვის შესახებ

2022 წლის სამოქმედო გეგმის დაგეგმარება

2022 წლის 10 აინვრიდან კოლეჯი არსის მრჩებელთა საბჭოს მიერ აქტიურად განხორციელდა სამუშაო შეხვედრები ახალი 2022 წლის სამოქმედო ამოცანების დასაგეგმარებლად; მრჩეველთა საბჭო მზადაა უხლოეს მომავალში საბოლოო შეჯერებული დოკუმენტის სახით მიიღოს კოლეჯი „არსის“ 2022 წლის სამქმედო გეგმა

საახალწლო არდადეგების ანონსი

კოლეჯ არსში საახალწლო არდადეგები გამოცხადდა 2021 წლის 24 დეკემბრიდან 2022 წლის 10 იანვრამდე; სასწავლო პროცესი განახლდება 2022 წლის 10 იანვარს; კოლეჯის ადმინისტრაცია ყველას ბედნიერ დღესასწაულს გისურვებთ!

1 წლიანი სამოქმედო გეგმის შესრულების შედეგების შეჯამება

23 და 24 დეკემბერს არსის მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრებზე განიხილეს კოლეჯის მიერ 2021 წლის დასწაწყისში დასახული სამომედო გეგმის შესრულების შედეგები; მოინიშნა ძლიერი და სუსტი მხარეები; დაანონსდა ახალი 2022 წლის სამოქმედო ამოცანების დაგეგმარება;

სტუდენტური სახალწლო ღონისძიება

22 დეკემბერს კოლეჯ არსში ლაღობის და “სანტაობის” დღედ ჩაიწერა; სტუდენტებმა ადმინისტრაციასტან და პედაგოგებთან ერთად ძველი წლის გაცილება და ახალი წლის შეხვედრა დააორგანიზეს! კოლეჯის სტუდენტ- პედაგოგებმა ერთობლივად ილაღეს, ითამაშეს, ერთმანეთს სურვილები და ნომინაციები გაუცვალეს! ლექსებად ჩაუთქვეს ახალ წელს სურვილები და ერთმანეთი ექსპრომტი პაროდიებითაც გაამხიარულეს! კოლეჯი ბედნიერია, რომ “არსში” ერთმანეთისთვის სითბოს და ბედნიერების გადაცემის ტრადიცია გრძელდება და […]

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამის დასრულება

კოლეჯ არსში დასრულდა მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამის – ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა- საშემოდგომო ნაკადის სასწავლო პროცესი; პროგრამის მსმენელებს გადაეცათ შესაბამისი საფეხურის პროგრამის ათვისების დამადასტურებელი სერთიფიკატები