საახალწლო არდადეგების ანონსი

კოლეჯ არსში საახალწლო არდადეგები გამოცხადდა 2021 წლის 24 დეკემბრიდან 2022 წლის 10 იანვრამდე; სასწავლო პროცესი განახლდება 2022 წლის 10 იანვარს; კოლეჯის ადმინისტრაცია ყველას ბედნიერ დღესასწაულს გისურვებთ!

1 წლიანი სამოქმედო გეგმის შესრულების შედეგების შეჯამება

23 და 24 დეკემბერს არსის მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრებზე განიხილეს კოლეჯის მიერ 2021 წლის დასწაწყისში დასახული სამომედო გეგმის შესრულების შედეგები; მოინიშნა ძლიერი და სუსტი მხარეები; დაანონსდა ახალი 2022 წლის სამოქმედო ამოცანების დაგეგმარება;

სტუდენტური სახალწლო ღონისძიება

22 დეკემბერს კოლეჯ არსში ლაღობის და “სანტაობის” დღედ ჩაიწერა; სტუდენტებმა ადმინისტრაციასტან და პედაგოგებთან ერთად ძველი წლის გაცილება და ახალი წლის შეხვედრა დააორგანიზეს! კოლეჯის სტუდენტ- პედაგოგებმა ერთობლივად ილაღეს, ითამაშეს, ერთმანეთს სურვილები და ნომინაციები გაუცვალეს! ლექსებად ჩაუთქვეს ახალ წელს სურვილები და ერთმანეთი ექსპრომტი პაროდიებითაც გაამხიარულეს! კოლეჯი ბედნიერია, რომ “არსში” ერთმანეთისთვის სითბოს და ბედნიერების გადაცემის ტრადიცია გრძელდება და […]

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამის დასრულება

კოლეჯ არსში დასრულდა მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამის – ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა- საშემოდგომო ნაკადის სასწავლო პროცესი; პროგრამის მსმენელებს გადაეცათ შესაბამისი საფეხურის პროგრამის ათვისების დამადასტურებელი სერთიფიკატები

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებოდ!

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხული 1-ლი სასწავლო წლის პროფესიული სტუდენტებითვის სასწავლო პროცესი იწყება 8 ნოემბერს; სასწავლო განრიგების შესახებ ინფორმაცია მოგეწოდებათ პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ; პანდემიური მდგომარეობის შესაბამისად პროცესი წარიმართება ძირითადად დისტანციურ, გარკვეულ შემთხვევაში კი ჰიბრიდულ რჟიმში;

აპლიკანტების საყურადღებოდ – ვინც ვერ მოიპოვა სტუდენტის სტატუსი

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის მეორე ეტაპი იწყება. შერჩევის პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა აქვთ იმ აპლიკანტებს, რომლებიც 2021 წელს დარეგისტრირდნენ პორტალზე vet.emis.ge და ვერ მოიპოვეს სტუდენტის სტატუსი. სასურველი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია 13-15 ოქტომბერს პორტალზე https://vet.emis.ge/#/ დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს: https://mes.gov.ge/content.php?id=12584&lang=geo

არსის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სარეიტინგო სიებში მოხვედრილი პირების საყურადღებოდ!

იმისათვის რომ ჩაირიცხოთ არსის პროგრამაზე, 8 ოქტომბრის 17-00 საათის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოთ კოლეჯში შემდეგიდოკუმენტაცია: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; საბაზო განათლების/ზოგადი განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი, უცხოეთში/ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული განათლების შემთხვევაში – განათლების აღიარების დოკუმენტი; 2 ფოტოსურათი 3×4; არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში – განმცხადებლის/ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი პირის პირადობის მოწმობა და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მის სათანადო უფლებამოსილებას წარმომადგენლობაზე (დაბადების მოწმობა/მეურვეობის […]

მიღება მოკლევადიან მომზადების პროგრამაზე -“ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა”

კოლეჯ „არსში“  „ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობის“ მოკლევადიან მომზადების პროგრამაზე ახალი ნაკადის მიღება დაიწყო! სწავლება დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ მიმდინარე ნაკადისთვის – ადგილების რაოდენობა- 20 ადგილი შერჩევის ფორმა- გასაუბრება / სამოტივაციო გასაუბრება სარეგისტრაციო პერიოდი – 13  – 30 სექტემბერი/ სწავლის დაწყების დრო – 04 ოქტომბერი/ 2021 წ/- დასრულება- 04.12.2021 მოგვმართეთ: რუსთავი, შარტავას გამზ N 4 – კოლეჯი […]

საფინანსო სერვისების პროგრამაზე დარეგისტრირებულებისთვის მოტივაციური გასაუბრების წესებისა და პირობების შესახებ ინფორმაცია!

შპს „არსის“ „ საფინანსო სერვისების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრანტების შერჩევის წესი და პირობები 1. პროგრამაზე რეგისტრანტების ჩარიცხვის ეტაპები პროგრამაზე რეგისტრანტების ჩარიცხვის პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: ა) შერჩევა სამოტივაციო გასაუბრების გზით ბ) აპლიკანტთა რეიტინგული სიის შედგენა; გ) გასაჩივრების ფაქტის შემთხვევაში საჩივრის სააპელაციო კომისიაზე განხილვა; დ) შედეგების გამოცხადება და პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭება; ე) დარჩენილი თავისუფალი ადგილების […]

საფინანსო სერვისების პროგრამის რეგისტრანტების საყურადღებოდ!

საფინანსო სერვისების პროფესიულ პროგრამაზე დარეგისტრირებულ პირებს გაცნობებთ, რომ მოტივაციური გასაუბრება ამ პროგრამისთვის ჩაინიშნა 16 სექტემბერს! დამატებით ინფორმაციას გასაუბრების პროცედურებისა და შერჩევის პროცესის სხვა დეტალების შესახებ მოგაწვდით უახლოეს დღეებში ელ-ფოსტისა და პირადი შეტყობინების გზით!