საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში მონაწილეობა

17,18 და 19 მარტს საქართველოს პროფესიულიკონსულტირების ასოციაციის მიერ მოეწყო მნიშვნელოვანი ტრენინგის: „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების მეთოდოლოგია; შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება; ტრენინგს უძღვებოდა განათლების ხარიახსიგანვითარების ცენტრის ექსპერტი – ქალბატონი ქეთევან ჯანელიძე; მონაწილეებს გადაეცათ ტრენინგში მონაწილეობის სერთიფიკატები

მემორანდუმი საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციასთან

კოლეჯ „არსსა“ და „საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციას“ შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს: პროფორიენტაციის, კარიერული დაგეგმარების პროექტების ერთობლივ განხორციელებას; პროფესიული სტუდენტებისათვის და პერსონალისათვის ცოდნის, უნარების  ამაღლების უზრუნველყოფა  საგანმანათლებლო პროექტებში, ტრენინგებში, სასწავლო  პროგრამებში, საჯარო ლექციებში და  ვებინარებში, მათ შორის  სტაჟირების ხელშეწყობას; გამოცდილების გაზიარებასა   და პროფესიული უნარ-ჩვებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას;      წესდებით გათვალისწინებული  საქმიანობის შესაბამისად  ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვასა […]

ტრენინგი კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლებლებისთვის

11 და 13 მარტს კოლეჯი „არსის“ ხარისხის მენეჯერის დაგეგმარებით და ორგანიზებით ჩატარდა 2 დღიანი ტრენინგი კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლებისთვის მოდულური სწავლების პრინციპებისა და შეფასების პროცესის შესახებ

15 მარტიდან სასწავლო პროცესის აუდიტორიაში განახლება

საქართველოს გნათლების ,მეცნიერების,კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე პროფესიულ კოლეჯებში სასწავლო პროცესი აუდიტორიებში 15 მარტიდან აღდგება. სასწავლო პროცესის წარმართვის განრიგების შესახებ ინფორმაცია სასწავლო ჯგუფებს მიეწოდებათ ელექტრონული საკონტაქტო პლატფორმის საშუალებით

2021 წლის SWOT ანალიზი

კოლეჯმა “არსმა” ახალი 2021 წლის SWOT ანალიზის შედეგები მიიღო /იხ. SWOT ანალიზი /ნორმატ.დოკ/ /

კოლეჯი „არსის“ ხარისხის მართვის სამსახურის შემაჯამებელი შეხვედერა

2020 წლის ბოლოს შედგა კოლეჯი „არსის“ ხარისხის მართვის სამსახურის შემაჯამებელი შეხვედრა; ონლაინ- შეხვერდაზე გაანალიზდა წლის მუშაობის შედეგები; ჩამოყალიბდა სამომავლო ხედვები; დაითქვა ახალი შეხვედრა ახალი სამომავლო ამოცანების დასახვისა და რეალიზების პირობების გასაანალიზებლად.  /26.12.2020/

10 პროფესიული პროგრამის ფარგლებში შეფასების ინსტრუმენტების პრეზენტირება

23.12.2020-ში  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა 10 პროფესიული პროგრამის ფარგლებში შეფასების ინსტრუმენტების ონლიან-პრეზენტირება; ამ პროცესში კოლეჯის „არსის“  პროფესიულმა მასწავლებლებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს; შემაჯამებელ პრეზენტაციას კოლეჯი „არსიც“ დაესწრო.

სტუდენტური ცხოვრების გამოწვევები პანდემიის პირობებში და სტუდენტთა უფლებები და მოვალეობები

კოლეჯი „არსის“ დირექციის ინიციატივით და ხელშეწყობით ჩატრადა კოლეჯი „არსის“ პროფესიულ სტუდენთა და დირექციას შორის საინფორმაციო-ანალიტიკური შეხვედრა სტუდენტური ცხოვრების გამოწვევების შესახებ პანდემიის პირობებში და ასევე  სტუდენტთა უფლებებისა და მოვალეობების საკითხების შესახებ ინფორმირება და მსჯელობა; სტუდენტებმა გამოთქვეს საკუთახრი ხედვები დისტანციური სწავლებისა და ურთიერთობის დადებითი და უარყოფითი საკითხების შესახებ; ასევე დირექციის მხრიდან მათ მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია სტუდენტთა უფლება-მოვალეობების […]

ახალი შეზღუდვები სააუდიტორიო სასწავლო პროცესში

საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით და საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული შეზღუდვების გათვალისწინებით 30 ნოემბრიდან კოლეჯ „არსში“ სასწავლო პროცესი გადადის სრულიად დისტანციურ ფორმატზე; ადმინისტრაცია იმუშავებს სამუშაო დღეებში 10:00-დან 15:00 საათამდე; სასწავლო ჯგუფებს დისტანციური სასწავლო ფორმატის და განრიგის შესახებ ინფორმაციას სტუდენტების მიიღებენ პირად ელ-ფოსტაზე.  /კოლეჯი „არსის“ ადმინისტრაცია/ /28.11.2020/