პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებოდ!

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხული 1-ლი სასწავლო წლის პროფესიული სტუდენტებითვის სასწავლო პროცესი იწყება 8 ნოემბერს; სასწავლო განრიგების შესახებ ინფორმაცია მოგეწოდებათ პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ; პანდემიური მდგომარეობის შესაბამისად პროცესი წარიმართება ძირითადად დისტანციურ, გარკვეულ შემთხვევაში კი ჰიბრიდულ რჟიმში;

აპლიკანტების საყურადღებოდ – ვინც ვერ მოიპოვა სტუდენტის სტატუსი

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის მეორე ეტაპი იწყება. შერჩევის პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა აქვთ იმ აპლიკანტებს, რომლებიც 2021 წელს დარეგისტრირდნენ პორტალზე vet.emis.ge და ვერ მოიპოვეს სტუდენტის სტატუსი. სასურველი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია 13-15 ოქტომბერს პორტალზე https://vet.emis.ge/#/ დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს: https://mes.gov.ge/content.php?id=12584&lang=geo

არსის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სარეიტინგო სიებში მოხვედრილი პირების საყურადღებოდ!

იმისათვის რომ ჩაირიცხოთ არსის პროგრამაზე, 8 ოქტომბრის 17-00 საათის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოთ კოლეჯში შემდეგიდოკუმენტაცია: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; საბაზო განათლების/ზოგადი განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი, უცხოეთში/ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული განათლების შემთხვევაში – განათლების აღიარების დოკუმენტი; 2 ფოტოსურათი 3×4; არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში – განმცხადებლის/ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი პირის პირადობის მოწმობა და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მის სათანადო უფლებამოსილებას წარმომადგენლობაზე (დაბადების მოწმობა/მეურვეობის […]

მიღება მოკლევადიან მომზადების პროგრამაზე -“ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა”

კოლეჯ „არსში“  „ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობის“ მოკლევადიან მომზადების პროგრამაზე ახალი ნაკადის მიღება დაიწყო! სწავლება დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ მიმდინარე ნაკადისთვის – ადგილების რაოდენობა- 20 ადგილი შერჩევის ფორმა- გასაუბრება / სამოტივაციო გასაუბრება სარეგისტრაციო პერიოდი – 13  – 30 სექტემბერი/ სწავლის დაწყების დრო – 04 ოქტომბერი/ 2021 წ/- დასრულება- 04.12.2021 მოგვმართეთ: რუსთავი, შარტავას გამზ N 4 – კოლეჯი […]

საფინანსო სერვისების პროგრამაზე დარეგისტრირებულებისთვის მოტივაციური გასაუბრების წესებისა და პირობების შესახებ ინფორმაცია!

შპს „არსის“ „ საფინანსო სერვისების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრანტების შერჩევის წესი და პირობები 1. პროგრამაზე რეგისტრანტების ჩარიცხვის ეტაპები პროგრამაზე რეგისტრანტების ჩარიცხვის პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: ა) შერჩევა სამოტივაციო გასაუბრების გზით ბ) აპლიკანტთა რეიტინგული სიის შედგენა; გ) გასაჩივრების ფაქტის შემთხვევაში საჩივრის სააპელაციო კომისიაზე განხილვა; დ) შედეგების გამოცხადება და პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭება; ე) დარჩენილი თავისუფალი ადგილების […]

საფინანსო სერვისების პროგრამის რეგისტრანტების საყურადღებოდ!

საფინანსო სერვისების პროფესიულ პროგრამაზე დარეგისტრირებულ პირებს გაცნობებთ, რომ მოტივაციური გასაუბრება ამ პროგრამისთვის ჩაინიშნა 16 სექტემბერს! დამატებით ინფორმაციას გასაუბრების პროცედურებისა და შერჩევის პროცესის სხვა დეტალების შესახებ მოგაწვდით უახლოეს დღეებში ელ-ფოსტისა და პირადი შეტყობინების გზით!

ტესტირებაზე გამსვლელთათვის საყურადღებოდ!

უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებზე ჩანიშნულ ტესტირებაზე გამსვლელმა აპლიკანტებმა უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი: ტესტირება ჯანდაცვის მიმართულების პროგრამებზე ჩატარდება 6 სექტემბერს. ზუსტი ინფორმაცია დროისა და ადგილის შესახებ ბარათებზე უახლოეს დღეებში აისახება გამოსაცდელი ვალდებულია თან იქონიოს: ამობეჭდილი საგამოცდო ბარათი / მობილურ ტელეფონში ამ ბარათის „სქრინი“ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა კალამი. პროფესიული ტესტირებისთვის განსაზღვრული ვადა და ქულებია: ბიოლოგია – 30 ქულა (1.5 […]

უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებისთვის ტესტირების თარიღი განისაზღვრა

საექთნო განათლებაზე და ფარმაციის უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებზე  რეგისტრირებულ აპლიკანტებს კოლეჯი :არსი“ აცნობებს, რომ,  საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ტესტირება ქიმია-ბიოლოგიაში ჩატარდება – 2021 წლის 6 სექტემბერს. ტესტირების საათისა და ადგილის შესახებ ინფორმაცია დაეგზავნებათ რეგისტრანტებს  სმს შეტყობინებით – განათლების მარტის სიანფორმაციო სისტემიდან. კოლეჯი „არსი“ ყველა რეგისტრანს უსურვებს წარმატებას.

რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე

დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე; კოლეჯი არსი აცხადებს რეგისტრაციას შმდეგ პროფესიულ პროგრამებზე მისღებად: ა.საექთნო საქმე; 2. ფარმაცია /სააფთიაქო/ 3. საფინანსო სერვისები; რეგისტრაცია მიმდინარებს საიტზე: vet.emis.ge /კოლეჯის პროგრამების პირობების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ თანდართული ფაილი ან დაგვიკავშირდით: e-mail: collegearsi@yahoo.com / 579 55 33 02

მოკლევადიანი მომზადების პროგრამა- ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა

კოლეჯმა „არსმა“ მიიღო მოკლევადიანი მომზადების პროგრამის- ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა – განხორციელების უფლება, რომლზეც რეგისტრაციის, მიღების წესების და პირობების შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება პერიოდულად ელექტრონული გვერდების საშუალებით