1 წლიანი სამოქმედო გეგმა

კოლეჯი „არსის“ ადმინისტრაციის და მრჩეველთა საბჭოს ნაყოფიერი შრომის შედეგად დასრულდა კოლეჯი განვითარების 1 წლიან გეტგმაზე მუშაობა;

კოლეჯმა შეიმუშავა განვითარების ოპტიმალური გეზი.