მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

2023 წლის მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია 22 მაისს დაიწყება და 10 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება!

✅👉პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველმა პირებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ პორტალზე – www.vet.emis.ge

კოლეჯი „არსი“ მიღებას აცხადებას 3 პროფესიულ პროგრამაზე- სრული სახელმწიფო დაფინანსებით:

1.  საექთნო  საქმე ( მიღების წინაპირობა- სრული ზოგადი განათლება; ტესტირება- ქიმია- ბიოლოგიაში)

2. ფარმაცია ( მიღების წინაპირობა- სრული ზოგადი განათლება; ტესტირება- ქიმია- ბიოლოგიაში)

3. საფინანსო სერვისები ( მიღების წინაპირობა-საბაზო განათლების საფეხური, ასაკი- არააკლებ 17 წელი)