მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

შეფასების ინსტრუმენტების ბანკი

განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრში მიმდინარეობს   ჩარჩო დოკუმენტის მოდულების  შეფასების ინსტრუმენტების ბანკის შექმნის პროცესი,  შეფასების  ინსტრუმენტების უნიფიცირებით. ამ პროცესში ჩაერთნენ კოლეჯი არსის პედაგოგებიც