ახალი შეზღუდვები სააუდიტორიო სასწავლო პროცესში

საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით და საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული შეზღუდვების გათვალისწინებით 30 ნოემბრიდან კოლეჯ „არსში“ სასწავლო პროცესი გადადის სრულიად დისტანციურ ფორმატზე; ადმინისტრაცია იმუშავებს სამუშაო დღეებში 10:00-დან 15:00 საათამდე; სასწავლო ჯგუფებს დისტანციური სასწავლო ფორმატის და განრიგის შესახებ ინფორმაციას სტუდენტების მიიღებენ პირად ელ-ფოსტაზე.  /კოლეჯი „არსის“ ადმინისტრაცია/ /28.11.2020/