მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

პროფესიული მომზადების პროგრამის წარდგენა

კოლეჯმა არსმა “ელექტრონული ბუღალტერიის” პროფესიული მომზადების პროგრამა წარადაგინა განხორციელების უფლების მოპოვების მიზნით; კოლეჯი “არსი” გეგმავს სამომავლოდ აქტიურად ჩაერთოს პროფესიული მომზადების პროგრამების განხორციელებაში, რისთვისაც დამატებით ამზადებს კიდევ რამდენიმე მოკლევადიან მომზადების პროგრამას წარსადგენად