ტრენინგი სახანძრო უსაფრთხოების თემაზე

კოლეჯის პროფესიული სტუდენტებისთვის უსაფრთხოების სპეცილისტმა ჩაატარა ტრენინგი სახანძრო უსაფრთხოების თემაზე; განიხილეს პირველადი სახანძრო უსაფრთოების მნიშვნელოვანი საკითხები

შეხვედრა პროფორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმარების თემაზე

კოლეჯი არსის პროფესიული სტუდენტებისთვის შედგა შეხვედრა კარიერული დაგეგმარების საკითხებზე; შეხვედრაზე ისაუბრეს პროფესიული უნარების გამომუშავების, ვაკანსიების მოძიების სტრატეგიებისა და პროფესიული თვითრეალიზების საკვანძო საკითხებზე.