მიღება მოკლევადიან მომზადების პროგრამაზე -“ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა”

კოლეჯ „არსში“  „ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობის“ მოკლევადიან მომზადების პროგრამაზე ახალი ნაკადის მიღება დაიწყო! სწავლება დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ მიმდინარე ნაკადისთვის – ადგილების რაოდენობა- 20 ადგილი შერჩევის ფორმა- გასაუბრება / სამოტივაციო გასაუბრება სარეგისტრაციო პერიოდი – 13  – 30 სექტემბერი/ სწავლის დაწყების დრო – 04 ოქტომბერი/ 2021 წ/- დასრულება- 04.12.2021 მოგვმართეთ: რუსთავი, შარტავას გამზ N 4 – კოლეჯი […]

საფინანსო სერვისების პროგრამაზე დარეგისტრირებულებისთვის მოტივაციური გასაუბრების წესებისა და პირობების შესახებ ინფორმაცია!

შპს „არსის“ „ საფინანსო სერვისების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრანტების შერჩევის წესი და პირობები 1. პროგრამაზე რეგისტრანტების ჩარიცხვის ეტაპები პროგრამაზე რეგისტრანტების ჩარიცხვის პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: ა) შერჩევა სამოტივაციო გასაუბრების გზით ბ) აპლიკანტთა რეიტინგული სიის შედგენა; გ) გასაჩივრების ფაქტის შემთხვევაში საჩივრის სააპელაციო კომისიაზე განხილვა; დ) შედეგების გამოცხადება და პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭება; ე) დარჩენილი თავისუფალი ადგილების […]

საფინანსო სერვისების პროგრამის რეგისტრანტების საყურადღებოდ!

საფინანსო სერვისების პროფესიულ პროგრამაზე დარეგისტრირებულ პირებს გაცნობებთ, რომ მოტივაციური გასაუბრება ამ პროგრამისთვის ჩაინიშნა 16 სექტემბერს! დამატებით ინფორმაციას გასაუბრების პროცედურებისა და შერჩევის პროცესის სხვა დეტალების შესახებ მოგაწვდით უახლოეს დღეებში ელ-ფოსტისა და პირადი შეტყობინების გზით!

ტესტირებაზე გამსვლელთათვის საყურადღებოდ!

უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებზე ჩანიშნულ ტესტირებაზე გამსვლელმა აპლიკანტებმა უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი: ტესტირება ჯანდაცვის მიმართულების პროგრამებზე ჩატარდება 6 სექტემბერს. ზუსტი ინფორმაცია დროისა და ადგილის შესახებ ბარათებზე უახლოეს დღეებში აისახება გამოსაცდელი ვალდებულია თან იქონიოს: ამობეჭდილი საგამოცდო ბარათი / მობილურ ტელეფონში ამ ბარათის „სქრინი“ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა კალამი. პროფესიული ტესტირებისთვის განსაზღვრული ვადა და ქულებია: ბიოლოგია – 30 ქულა (1.5 […]