ტესტირებაზე გამსვლელთათვის საყურადღებოდ!

უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებზე ჩანიშნულ ტესტირებაზე გამსვლელმა აპლიკანტებმა უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი: ტესტირება ჯანდაცვის მიმართულების პროგრამებზე ჩატარდება 6 სექტემბერს. ზუსტი ინფორმაცია დროისა და ადგილის შესახებ ბარათებზე უახლოეს დღეებში აისახება გამოსაცდელი ვალდებულია თან იქონიოს: ამობეჭდილი საგამოცდო ბარათი / მობილურ ტელეფონში ამ ბარათის „სქრინი“ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა კალამი. პროფესიული ტესტირებისთვის განსაზღვრული ვადა და ქულებია: ბიოლოგია – 30 ქულა (1.5 […]