გერიატრიული ასისტენტის კურსის დასრულება

16 ივლისს კოლეჯი „არსის“ გერიატრიული ასისტენტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის  მოსარგებლეებმა წარმატებით დაასრულეს სასწავლო კურსი, რის საფუძველზე გადაეცათ შესაბამისი  სერთიფიკატები

პროფესიული განათლებით დასაქმების ფორუმი

2022 წლის 12 ივლისს კოლეჯმა „არსმა“ მინაწილეობა მიიღო საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ „პროფესიული განათლებით დასაქმების ფორუმში“