მეორადი რეგისტრაცია საფინანსო სერვისების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

კოლეჯი “არსის” საფინანსო სერვისების საგანამანათლებლო პროგრამაზე 14 ოქტომბრიდან 18 ოქტომბრის ჩათვლით, კიდევ ერთხელ გეძლევათ შესაძლებლობა დარეგისტრირდეთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დამატებულ ადგილებზე წელს პირველად დამატებულ ადგილებზე რეგისტრაცია ღიაა ყველასთვის: მათთვის, ვისაც უკვე ჰქონდა გავლილი რეგისტრაცია, თუმცა ვერ მოიპოვა სტუდენტის სტატუსი და მათთვის ვინც პირველად გადის რეგისტრაციას