მოტივაციური გასაუბრება

კოლეჯი “არსის” “საფინანსო სერვისების” პროგრამაზე დარეგისტრირებულ პირთა საურადღებოდ! – “საფინანსო სერვისების” საბაზო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება 2023 წლის 29 სექტემბერს! აპლიკანტებს კონკრეტული პირობები ეცნობებათ დამატებით!

პროფესიული ტესტირება

უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრირებულ პირთა საყურადღებოდ! საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების მიხედვით განისაზღვრა 2023 წლის 23 და 24 სექტემბერი; ჯანდაცვის პროფილის პროგრამის რეგისტრანტებისთვის ტესტირება ქიმია- ბიოლოგიაში ჩატარდება 23 სექტემბერს!