მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამის დასრულება

კოლეჯ არსში დასრულდა მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამის – ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა- საშემოდგომო ნაკადის სასწავლო პროცესი; პროგრამის მსმენელებს გადაეცათ შესაბამისი საფეხურის პროგრამის ათვისების დამადასტურებელი სერთიფიკატები