მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

1 წლიანი სამოქმედო გეგმის შესრულების შედეგების შეჯამება

23 და 24 დეკემბერს არსის მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრებზე განიხილეს კოლეჯის მიერ 2021 წლის დასწაწყისში დასახული სამომედო გეგმის შესრულების შედეგები; მოინიშნა ძლიერი და სუსტი მხარეები; დაანონსდა ახალი 2022 წლის სამოქმედო ამოცანების დაგეგმარება;